AutoWelt – Кочани Ви нуди купување на некој од нашите автомобили со плаќање на рати.
Нудиме можност за автомобилски кредит преку Тутунска Банка или лизинг преку Шпаркасе со следните услови:

25% Учество
5.5% Камата
до 8 години Рок на отплата

Вкупната старост на возилото не треба да помине 10 години пред завршување на отплатата.

Пример:
За возило произведено 2018 година, рокот на отплата може да биде 7 години
2021-2018=3 години старо возило. До 10 има уште 7 години.

За повеќе информации и детали контактирајте не.