ЗАМЕНА – Старо за Ново

AutoWelt Ви нуди замена на Вашето старо возило за ново.

За замена потребано е Вашето возило да го донесете на нашиот плац за да направиме проценка на истото.
Во зависност од возилото за кое сте заинтересирани да го купите од кај нас, по направената проценка ќе ви дадеме понуда за тоа колку би требало да се доплати за новото возило.

Замена прифаќаме само доколку сакате да купите поново или поголемо возило за кое би го доплатиле договорениот износ.
Замена не прифаќаме доколку сакате поголемо возило да го замените за помало со наша доплата.

За повеќе детали контактирајте не.